آموزشــهای کـوتاه

هر کدام از آموزشهای این بخش، تنها شامل یک درس است که در زمان کوتاه (کمتر از 15 دقیقه) به تشریح یک ابزار و یا تکنیک می پردازد. مبنای اصلی انتخاب موضوع آموزشها، سؤالهای متداولی است که در کلاسها و یا در وبسایتهای مختلف مطرح شده است و از طرفی به دلیلی (عمدتن بی ارتباط بودن با مباحث کلی) در مجموعه درسهای « فیلمهای آموزشی» این سایت ذکر نشده اند. بر همین اساس، برخی از این آموزشها ممکن است بسیار ساده و ابتدایی باشند و برخی پیشرفته و سطح بالا.
به جهت گسترش آموزش و استفاده از اطلاعات و تخصص بسیاری از کاربران سایت که در سطح حرفه ای فعالیت می کنند، این امکان فراهم شده است تا علاقندان بتوانند آموزشهای کوتاه خود را تولید و ارسال نمایند. مسلماً با هدف یکسان سازی روش تولید آموزش، پیروی از یک دستورالعمل هماهنگ، ضروری است. علاقمندان می توانند جهت همکاری در این بخش از صفحه « دستورالعمل تولید و ارسال آموزش کوتاه » استفاده نمایند.

مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : شاهرخ جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : شاهرخ جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : هومن عسگری
مدرس : علی جهان زاده