Rotoscoping


100,000ريال

Mocha Pro ( بخش اول: Tracking & Rotoscoping)

زمان آموزش : 01:46:53        حجم : 323.51 مگابایت

 در بین تمامی نرم افزار های مرتبط با Tracking و Rotoscoping ، نرم افزار قدرتمند Mocha جای خود را در بین شرکت های فیلم سازی و کاربران به خوبی باز کرده است، چرا که سیستم جدید Tracking در این نرم افزار، انقلابی در این زمینه به وجود آورده و آن هم استفاده از سیستم صفحه ای به جای سیستم سنتی و قدیمی تک نقطه ای یا چند نقطه ای است. 

Software: Mocha