RealFlow

زمان آموزش : 01:24:32        حجم : 142.24 مگابایت

RealFlow از معدود نرم افزارهایی است که بطور تخصصی و حرفه ای بر روی شبیه سازی سیالات و دینامیک موضوعات کار می کند. ضمن آنکه محیط کاری کاربرپسند و ارتباط قوی آن با دیگر ...

توسط :علی جهان زاده
Software: 3ds Max - RealFlow
زمان آموزش : 01:33:38        حجم : 201.25 مگابایت

 در این آموزش، مدلسازی موضوعات و فرآیند انیمیشن قوری ، در "3ds Max" انجام می شود و سپس با استفاده از "RealFlow" شبیه سازی انتقال سیال (چای) از قوری به استکان  صورت می گیرد. پس از آن...

 

توسط :علی جهان زاده