Illustrator

Software: َAfter Effects - Illustrator
زمان آموزش : 01:43:17        حجم : 209.9 مگابایت

  هدف از این آموزش پایه ای، ارتقاء توانایی هنرجویان و علاقمندان به نرم افزار After Effects در استفاده از ابزارهای ترسیم بوده است و براین اساس و با توجه به محتوای پروژه ای این آموزش، ...

توسط :شاهرخ جهان زاده