آموزش جامع Vray

پروژه 3ds Max - آمــوزش ساخت بیل مکانیــکی

بخش اول:
بخش دوم:
بخش سـوم:
بخش چهـارم:
بخش پنـجم:
بخش شـشم:
زمان آموزش : 0:47:21        حجم : 347 مگابایت

    همانطور که در عنوان آموزش هم آمده است، این آموزش شامل دروس فصل هشتم آموزش جامع VRay است که به درخواست کاربران محترم سایت، بصورت رایگان، منتشر شده است. ...

توسط :علی جهان زاده