فیلــم های آمــوزشی

RealFlow

زمان آموزش : 01:42:34        حجم : 225.4 مگابایت

    این آموزش در ادامه ی آموزش قسمت اول RealFlow 2013 ، به بررسی ابزارها و امکانات این نرم افزار می پردازد و با تشریح متدهای مختلف شبیه سازی سیالات و دینامیک جامدات، ...

توسط :علی جهان زاده
زمان آموزش : 01:24:32        حجم : 142.24 مگابایت

RealFlow از معدود نرم افزارهایی است که بطور تخصصی و حرفه ای بر روی شبیه سازی سیالات و دینامیک موضوعات کار می کند. ضمن آنکه محیط کاری کاربرپسند و ارتباط قوی آن با دیگر ...

توسط :علی جهان زاده
Software: 3ds Max - RealFlow
زمان آموزش : 01:33:38        حجم : 201.25 مگابایت

 در این آموزش، مدلسازی موضوعات و فرآیند انیمیشن قوری ، در "3ds Max" انجام می شود و سپس با استفاده از "RealFlow" شبیه سازی انتقال سیال (چای) از قوری به استکان  صورت می گیرد. پس از آن...

 

توسط :علی جهان زاده