مقـالات آمــوزشی

آموزشهای این بخش که در قالب مقاله منتشر می شوند، توسط هنرمندان سراسر دنیا تهیه شده اند و گروه کاملیون ضمن مکاتبه و هماهنگی با مؤلفان برخی از مقالات مفید و کاربردی، اقدام به ترجمه و انتشار آنها می نماید. هدف از این بخش، آشنایی علاقمندان با تکنیکها و روشهای مختلفی است که امروزه در سطوح بالای صنعت CG استفاده می شود. « کپی برداری و انتشار مقالات ترجمه شده، بدون کسب اجازه از وبسایت کاملیون ممنوع است»